THIẾT KẾ VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGUYỄN HỮU THỌ

 

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ  do công ty  ADECO Design & Build   -  chuyên thiết kế thi công văn phòng cho thuê - đảm nhiệm phát triển dự án . Dự án Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ mong muốn mang đến một mô hình văn phòng hiện đại , cập nhật những xu hướng thiết kế mới , đưa không gian xanh vào văn phòng. Tạo nên một môi trường làm việc trong lành - góp phần gia tăng hiệu suất công việc.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Project Code : Thiết kế văn phòng Nguyễn Hữu Thọ.

Địa chỉ : Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Thiết Kế - Thi Công  :  ADECO Design & Build 

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

,

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

,

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

Thiết kế văn phòng cho thuê Nguyễn Hữu Thọ -www.dautunhachothue.com - 0938.592.248

-------------------------------------------------

Bài viết kiên quan

Xem thêm các thiết kế khác tại đây

Thiết kế văn phòng kết hợp Co-Working Space 


(*) Xem thêm ››