LIÊN HỆ

LIÊN HỆ CTY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG BIGARCH 
Địa chỉ: 152 NGUYỄN HỮU THỌ, PHƯỚC KIỂN, NHÀ BÈ.
Email: bigarchvietnam@gmail.com. 
Điện thoại: 0936.888.369 - 0934.516.821